Sạc ĐT từ bình ắc qui ra 5 đầu sạc và lỗ cắm 220V


Sạc ĐT từ bình ắc qui ra 5 đầu sạc và lỗ cắm 220V

Mô tả chi tiết:

kẹp vào bình acqui xe hơi, xe máy là có thể tha hồ sạc cho điện thoại

Đặc biệt có lỗ cắm điện nguồn ra 220V