Súng bắn keo Silicon


Súng bắn keo kèm 2 thỏi silicon

Mô tả chi tiết: