Tai nghe iphone 3G, 4G Zin


Mô tả chi tiết:

Tai nghe iphone 3G, 4G Zin, có Mic, có Volume.