Tai nghe móc tai Sony cực hay Loại1


Mô tả chi tiết:
Tai nghe móc tai Sony, zac 3.5, dùng cho các loại ĐT, máy nghe nhạc, có nhiều màu sắc lựa chọn.